History

English names of some Animals in Igbo Language

In this article we list put English names of some animals in Igbo language you may need to know.

The list are as follows:

African civet – Edi
Ant – Ahụhụ
Antelope – Mgbada
Baboon/Chimpanzee – Adaka
Bat – Ụsụ
Bed bug -Chinchi
Bee – Anụ/anwụ
Beetle – Ebe
Bird – Nnụnụ
Black ant – Agbịsị
Boa constrictor – Eke ukwu/Eke-ọ́gbà
Buffalo – Atụ
Cat – Nwamba/Nwologbo
Catfish – Ọ̀kpọ́
Centipede – Ọ̀gbakụrụ
Chameleon – Ogwumagala
Cheetah – Agụ-ọ́sọ/Agu awara
Chick – Urịom
Chicken – Ọkụkọ
Cobra – Ubí
Cockroach – Ụ̀chicha,
Cow – Ehi
Crab – Nshịkọ
Crayfish – Ị̀shá
Cricket – Abụ́zụ̀/Mbụzụ
Crocodile – Agụiyi
Dog – Nkịta
Donkey/Mule – Ịnyịnya ibu/Jakị
Dove – Kpalakwukwu
Duck – Ọbọgwu
Eagle – Ugo
Earthworm – Idide
Egret – Ugbala
Elephant – Enyi
Fish – Azụ̀
Frog – Mbara
Giraffe – Ele
Goat – Ewu
Gorilla – Ọzọdimgba
Grasscutter – Nshi
Guinea fowl – Ọgazị
Hawk – Nkwọ/ Agụ nkwụ
He-goat – Mkpi
Hippopotamus – Ákụ̀m
Horse – Ịnyịnya
Housefly – Ijiji
Hyena – Nkịta ọhịa
Kite – Egbe
Leopard – Agụ
Lion – Ọdụm
Lizard – Ngwere
Locust – Igwurube
Millipede – Esu
Monkey – Enwe
Mosquito – Anwụnta
Ostrich – Enyi Nnụnụ
Owl – Ikwiikwii/Iyi ochi
Parrot – Icheoku
Patridge – Ọkwà
Periwinkle – Ịsam
Pig – Ezi
Pigeon – Nduru
Porcupine – Ebiogwu
Praying mantis – Okongolo
Python – Eke
Ram – Ebule
Rat/mouse – Oke
Raven – Ugoloọ̀ma
Scorpion – Akpị̀/Odogwu ọzara
Sheep – Atụrụ
Snail – Ejule
Snake – Agwọ́
Sparrow – Nza
Spider – Udude
Squirrel – Ọsa
Swallow – Eneke ntị ọba
Termite – Akika
Tick – Akpị́
Tiger – Agụ-úkwú
Toad – Awọ̀
Tortoise – Mbe
Tsetse fly – Odudu
Turtle – Mbe mmiri
Viper – Ajụala
Vulture – Udele
Wall gecko – Agụ ụlọ
Warthog – Ezi ọhịa
Wasp – Ebu
Woodpecker – ỌtụrụkpọkpọA

As compiled by Azuka Onwuka and Published by Panafric Reporters.

OPEN IN FULL
Back to top button
×